Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 19 2015

mieszaua
Szczęście wśród inteligentnych osób to najrzadsza rzecz, jaką znam.   
— Ernest Hemingway
Reposted fromeklerrka eklerrka viaszydera szydera
mieszaua
1521 c288 390
Reposted fromintrigante intrigante viaszydera szydera
mieszaua
Reposted fromciarka ciarka viaszydera szydera
mieszaua
3659 0bc8 390
Reposted fromniemaproblemu niemaproblemu viaszydera szydera
mieszaua

"- A czy ma pan w ogóle jakieś ludzkie uczucia?
- Mam.
- Na przykład?
- Głód.
- I co jeszcze?
- Nuda."

— Marek Hłasko
Reposted fromshar17666 shar17666 viaautodestrukcja autodestrukcja
mieszaua
7928 b3d5 390
Reposted fromumorusana umorusana

January 18 2015

mieszaua
7935 3b5b 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaburdel burdel
3636 4d5b 390

cynicallys:

I think he’s very lonely. Lonelier than he lets on. Maybe lonelier than he even realizes.”

The Royal Tenenbaums, 2001

mieszaua
6386 c222 390
Reposted fromiblameyou iblameyou viaszydera szydera
mieszaua
Rozmowa z Tuwimem rzadko bywała 'normalna'. Żył we własnym świecie, w swoim szperactwie, lękach, upojeniach, zachwytach i grozie, śmiał się i płakał łatwo, czasem miesiącami zamykał się w domu i bał się wyjść na ulicę, czasem pił i bawił się co wieczór.
— Mariusz Urbanek "Tuwim. Wylękniony bluźnierca"
Reposted fromnatelle natelle viaszydera szydera
mieszaua
Być może w ustach osoby w moim wieku zabrzmi to trochę głupio, ale chcę, żeby wszystko było jasne: należę do ludzi, którzy lubią być sami. Podkreślę to raz jeszcze: jestem osobą, która nie cierpi z powodu samotności. Godzina lub dwie codziennego samotnego biegania, podczas których z nikim nie rozmawiam, oraz kolejne cztery czy pięć godzin samotnego siedzenia za biurkiem nie są dla mnie ani trudne, ani nużące. Mam taką skłonność od najwcześniejszych lat, kiedy - mając wybór - znacznie bardziej wolałem czytać książki albo słuchać w skupieniu muzyki, niż spotykać się z innymi. Zawsze mam mnóstwo pomysłów na to, co mogę robić sam.
— Haruki Murakami "O czym mówię, kiedy mówię o bieganiu"
Reposted fromautunno autunno viaszydera szydera

December 01 2014

mieszaua
Reposted fromuwodzenicosc uwodzenicosc viasmutnazupa smutnazupa
mieszaua
1055 406f 390
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viaburdel burdel
mieszaua
Reposted fromunr-eal unr-eal viaburdel burdel
mieszaua

October 31 2014

mieszaua
2690 b89b 390
Reposted fromgracey gracey viaburdel burdel
mieszaua
mieszaua
mieszaua
0861 c19e 390
Reposted fromkatjie katjie viaburdel burdel
mieszaua
0861 c19e 390
Reposted fromkatjie katjie viaburdel burdel
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl